Maksetingimused

Registreerimise kinnitamiseks koheselt tasuda esitatud arve võistluse korraldaja poolt esitatud arvelduskontole. Makse peab kohale jõudma hiljemalt kolme päeva jooksul. Kui makse pole kohale jõudnud kolme päeva jooksul, võib võistluse korraldaja registreeringu tühistada.

Võistluse ärajäämise korral määrab ja vastutab tagasimaksete korraldamise eest võistluse korraldaja.

Payment terms

After signing up for race, the bill has to be paid instantly to the account provided by race organiser. Payment has to arrive to organiser account within three days. If payment not sent within on time, the organiser can cancel registration.

In case of race cancelling, the race organiser will set up and is responsible for refunding.